فرم درخواست کارآموزی

این فرم جهت اعلام علاقه مندِی به فعالیت به عنوان کارآموز در تیم های استارتاپی مستقر در شتابدهنده ایرانیان هوشمند باختر می باشد. لطفا فیلدهای فرم را با دقت تکمیل نمایید.

نکته: با توجه به اینکه راه ارتباطی با شما از طریق ایمیل می باشد در ثبت ایمیل خود دقت کافی داشته باشید. لازم به ذکر است که کارآموزی برای استارتاپ های مستقر در شتابدهنده ایرانیان هوشمند باخترمی باشد. و ارتباطی به کارآموزی در شرکت شتابدهنده ایرانیان هوشمند باختر ندارد.

image